HAVA ŞARTLANDIRICILARI

Hava şartlandırıcıları veya diğer bir ad ile FRL sistemler devrede pnömatik valfler vb lerine giden basınçlı havanın basınç değerini,yağ miktarını ve temizlik bakımından gerekli koşulların oluşmasını sağlarlar.