Hava şartlandırıcıları veya diğer bir ad ile FRL sistemler devrede pnömatik valfler vb lerine giden basınçlı havanın basınç değerini,yağ miktarını ve temizlik bakımından gerekli koşulların oluşmasını sağlarlar.


0 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Filtre Regülatör Yağlayıcı

Filtre,Regülatör,Yağlayıcı kompresör çıkışındaki havanın filtrelenmesi, basıncının ayarlanması ve havanın yağlanması için kullanılan bir ekipman dizisidir, komple veya ayrı ayrı da temin edilebilir. Uzay Makine 4 farklı marka filtre regülatör yağlayıcı satışa sunmaktadır, bunlar Aignep, Bonesi, Waircom ve DPC markalarıdır

Soft Start Valfler, Shut off valfler

Kompresör ilk çalıştırıldığında tesisatta oluşan şoku önlemek için soft start (yumuşak başlatma) valfleri kullanılır. Shut-off (Kapatma) valfleri ise hattın bakım vs maksadıyle kapatılması için kullanılır

Kategoriler: